03 Kasım 2013

Kime müjde!..

Kadın Emeği Platformu'nun "Kadın İstihdam Paketi" konulu forumu işçi-emekçi kadınların kürsüsü oldu

Kime müjde!..
Kadın Emeği Platformu "Kadın İstihdam Paketi üzerine" Kadın forum'u gerçekleştirdi.

DİSK, KESK, TTB'nin çağrısıyla birçok kadın örgütü, siyasi parti ve kitle örgütlerinden kadınların bir araya gelerek oluşturdukları “Kadın Emeği Platformu”, “Kadın İstihdam Paketi” üzerine bir forum gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi günü saat 13:30-17:30 arasında, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası'nda düzenlenen forum, “AKP'nin Kadın İstihdam Paketi Kime Müjde!" konuluydu.

Forumda paketin kadının hem evde hem de dışarıda yaşadığı çifte köleliği nasıl pekiştirdiği, milyonlarca kadını bir anda evdeki yükümlülükleriyle birlikte kapitalist sömürünün katmerli kölesi haline getireceği birçok boyutuyla ele alındı. Buna karşı kadın örgütlerinin, sendikaların, tutumunun ne olması gerektiği ve uygulamaya konulmak istenen bu kölelik yasasının nasıl geri çektirilebileceği üzerine geniş çaplı fikir alışverişinde bulunuldu.

Forum iki oturum şeklinde yapıldı. Birinci bölümde forumu örgütleyenlerin konuşmaları yer aldı. 13:30'da başlayan forumun ilk bölümü yaklaşık 15:00'de 45 dakikalık ara ile bitirildi.

İkinci oturum saat 15:45'de forumun moderatörünün “Kadın İstihdam Paketi”nin görünen ve görünmeyen yüzünü ortaya koyan konuşmasıyla başladı. İkinci oturum daha çok diğer katılımcıların konuya ilişkin kısa konuşmaları ve önerileriyle devam etti. 15:45'de başlayan ikinci oturum 18:00'de 10 dakikalık bir ara verilmesi ile bitirildi. On dakikalık aradan sonra taslak halindeki sonuç bildirisi DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu tarafından okundu.



Mezopotamya Tarım İşçileri Derneği'nden, Kazova direnişinden, Hava-İş grevcilerinden kadın işçiler konuk konuşmacı olarak foruma katıldılar. Dev-Sağlık-İş, Eğitim-Sen, KESK, Tek Gıda-İş, DİSK, Uİ-Der ve Poli-Teknik'ten kadınların örgütlediği Kadın Forumu, yasanın geri çektirilmesi için örgütlenme biçimlerinin belirlenmesi ve eylem biçimlerinin ortaya konulduğu bir forum olu. Forum sonuç bildirisinin okunması ile bitirildi.

Forum'da ilk konuşmacısı olan Mezopotamya Tarım İşçileri'nden bir kadın işçi, kendi çalışma koşullarını ve “Kadın İstihdam Paketi”nin kendileri için ne getireceğini anlatı.

İkinci konuşmacı Kazova direnişçileri adına katılan kadın direnişçi, direniş sürecini ve kendileri için “Kadın İstihdam Paketi”nin kölelik anlamına geldiğini vurguladı.

Üçüncü konuşmacı olarak Hava-İş'te örgütlü olduğu ve işten atıldığı için grevde olan kadın direnişçi, direniş sürecini ve direnişteki amaçlarını anlattı.

Daha sonra sırasıyla Dev Sağlık-İş Sendikası'nın Kadın Örgütlenme Komisyonu'ndan iki kadın konuşmacı, Eğitim-Sen 2 No'lu Şube'den Kadın Komisyonu Çalışanı Nejla Turgut, KESK kadın örgütlenmesinden bir kadın çalışan, Tek Gıda-İş Sendikası'ndan, Uİ-Der'den ve Poli-Teknik'ten kadın örgütlenmesi yapan bir kadın Kadın İstihdam Paketi'ne ilişkin görüşlerini aktardılar. Daha sonra birinci oturuma ara verildi.

Kadın Emeği Platformu'nun "Kadın İstihdam Paketi" formunda ikinci bölümde son konuşmacı olarak Alınteri söz aldı. Alınteri konuşmasında, 2-3 sene önce İşçi Kiralama Buroları ve kıdem tazminatının gaspına yönelik girişimler için yoğun bir kampanya çalışması yaptıklarını, işçi kiralama -köle- pazarlarının teşhir edildiği, kıdem tazminatlarının kaldırılmaya çalışıldığını anlatan kampanyanının 1 Mayıs'a kadar sürdürüldüğü dile getirildi. Mücadelenin sınıfsal bazda bir mücadele olması gerektiğinin altı çizilerek kadının kurtuluşunun insanlığın kurtuluşuna bağlı olduğu dile getirildi.

Bu yasayı geri çektirebilmek için forumların ülke geneline yaygınlaştırılması, kadını özgürleştirecek olan yerin sokaklar olduğunun vurgulandığı ikinci bölüm, sadece çalışan kadınların değil ev emekçisi kadınların da mücadeleye çekilmesinin elzem olduğu, kadının hem aile eğitiminde önemli bir rolünün olduğu hem de toplumun yarısını oluşturan kadınların kurtuluşunun insanlığın kurtuluşuna bağlı olduğu vurgularının yapılmasının ardından eylem ve etkinlikler için önerilerin ortaya konulması ile sonlandı.

RSS

Korku dağları bekler

Korku dağları bekler

Burjuvaziyi faşist devlet terörünü güçlendirip boyutlandırmaya zorlayan asıl etken ve dinamikler daha derinde...

 

Yedikule zindanlarından günümüze

Yedikule zindanlarından günümüze

Yasalar değişiyor, hapishane adları-harfler değişiyor, yeni hapishaneler yapılıyor ama zindan hep zindan. Devlet hep ceberrut

 

Kadının beyanı

Kadının beyanı

Siyaset ve erkek yargı “hak etmiş” kadınları duymadı bugüne kadar...

 

Taksim, yine...

Taksim, yine...

Bugünkü Taksim eylemi de kitle direngenliğiyle akıllara kazındı. Taksim'i, İstiklal'in tüm ara sokaklarını ablukaya almasına rağmen direnişi kıramadı!

 

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna, “uzakta” olup biten bir 'dış haber' gözüyle görülmemeli!..