08 Kasım 2013

Emekçi kadınların talepleri!

Kadın Emeği Platformu, 2 Kasım’da, “AKP’nin Kadın İstihdam Paketi kime müjde?” başlığıyla gerçekleştirdiği forumdan çıkan talepleri açıkladı

Emekçi kadınların talepleri!
DİSK, KESK, TTB, Sendikal Güç Birliği, çeşitli kadın örgütleri, siyasi parti ve grupların bir araya gelmesi ile oluşturulan Kadın Emeği Platformu’nun ilk etkinliği, 2 Kasım’da yapılan forum oldu.

AKP’nin Kadın İstihdam Paketi kime müjde?” başlığıyla yapılan forumda, paketin bir “müjde” değil, emekgücünün daha vahşi biçimlerle sömürülmesinin önünü açan bir saldırı anlamına geldiği belirtildi.

Bu saldırganlığın, kadın istihdamını arttırma gerekçesi ve doğum izni-yardımı perdesiyle gizlenmeye çalışıldığı vurgulandı. Kadının evdeki rolleriyle birlikte üretimin bir parçası haline getirilmesi için hazırlanan paketin; hem kadının toplumsal rollerinin hem de genel olarak toplumsal yaşamın, kapitalist üretimin yakıcılaşan ihtiyaçları temelinde yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği belirtildi.

Paketi, “Kadınların aileye mahkum edilerek, iş yaşamındaki ve evdeki cinsiyetçi iş bölümünün derinleşmesini sağlayacaktır” sözleriyle tanımlayan platform, yapılan forumdan çıkan sonuçları bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen basın açıklamasında forumdan çıkan sonuçlar şöyle özetlendi:
Kadın Emeği Platformu’nun talepleri:

Çocuk bakım izinlerinin, hiçbir hak kaybı ya da kismi zamanli çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesi gerekmektedir.

Yalnızca aile içinde değil hayatin tüm alanlarında kadın-erkek eşitsizliğinin ortadan kalkması, bakım hizmetlerinin kadının sorumluluğu olmaktan çıkarılması ve çocuklu-çocuksuz özgür bireylerden oluşan bir toplum için politikalar hayata geçirilmelidir.

Kapatılan tüm kamu kreşleri açılmalıdır. Kadın/erkek olmasına bakılmaksızın, en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz, (vardiya koşulları dikkate alınarak gerektiğinde 24 saat açık) bakım evleri ve kreşlerin açılması zorunlu olmalıdır.

İş yerlerindeki çalışma düzeni, kadınların ve erkeklerin çocuklarına bakma yükümlülüğüne uygun şekilde düzenlenmelidir.

Özel istihdam büroları kapatılmalı iş ve işçi bulma hizmetleri Çalışma Bakanlığı’na devredilmelidir.

Yasal hakların uygulanıp uygulanmadığını tespit için işyeri denetimleri yapılmalıdır.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün(ILO), 183 Sayılı Annelik Koruması Sözleşmesi imzalanmalıdır.

RSS

Korku dağları bekler

Korku dağları bekler

Burjuvaziyi faşist devlet terörünü güçlendirip boyutlandırmaya zorlayan asıl etken ve dinamikler daha derinde...

 

Yedikule zindanlarından günümüze

Yedikule zindanlarından günümüze

Yasalar değişiyor, hapishane adları-harfler değişiyor, yeni hapishaneler yapılıyor ama zindan hep zindan. Devlet hep ceberrut

 

Kadının beyanı

Kadının beyanı

Siyaset ve erkek yargı “hak etmiş” kadınları duymadı bugüne kadar...

 

Taksim, yine...

Taksim, yine...

Bugünkü Taksim eylemi de kitle direngenliğiyle akıllara kazındı. Taksim'i, İstiklal'in tüm ara sokaklarını ablukaya almasına rağmen direnişi kıramadı!

 

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna, “uzakta” olup biten bir 'dış haber' gözüyle görülmemeli!..